Projekt Eco-Hiking Europe

O projektu

Projekt strategického partnerství škol, plně hrazen z fondu Erasmus+ EU

Tento projekt byl od samého počátku šit na míru studentům Ekologie a Životního prostředí na SUPŠ Karlovy Vary a pouze tito studenti budou jeho účastníky.

Projektový tým SUPŠ KV si v přípravné fázi záměrně vybral své partnery dle lokace jejich školy a země, ve které se nachází. Naše partnerské instituce se tak nachází ve všech částech evropského kontinentu - Kréta, Portugalsko, Rumunsko, Finsko, a ČR. Každá z institucí se navíc nachází v blízkosti ekologicky významné lokality.

Aktivity, které budou realizovány, se přímo odvíjí od lokace partnerských institucí. V Listopadu 2016 se bude konat první aktivita na Krétě - poznávání národního parku VAI se vzácnými druhy palem, a přímořskou kulturou. V Dubnu 2017 proběhne druhá aktivita v Portugalsku - poznávání národního parku Serra de Estrela kolem nejvyšší hory Portugalska, zaměření na léčivé byliny používané v lékařství a floru obecně. V Září 2017 proběhne aktivita ve Finsku. Zde budou studenti objevovat typickou přírodu severního Finska v národním parku Patvinsuo. V Říjnu 2017 proběhne workshop v ČR, zaměřený na naučné stezky v Krušných Horách. Výsledkem zde bude kompletní návrh nové naučné stezky. V Dubnu 2018 proběhne workshop v Rumunsku, v deltě Dunaje, zaměřený na ptactvo a pozorování vzácných ptáků. Závěrečná aktivita v Říjnu 2018 v ČR bude finální exhibice celého projektu, kde budou vystaveny produkty a popsány veškeré aktivity.

Každé aktivity se budou účastnit minimálně  4 žáci z každé instituce, v doprovodu 1-2 učitelů. Závěrečné exhibice se budou účastnit 2 členové týmu z každé země.